Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Edelstenen en meer
Inleiding
Hieronder vindt je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Webshop. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als koper.
Artikel 1 Definities
1.1 Webshop Edelstenen-en-meer: gevestigd te Poeldijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 27294718 handelend onder de naam Edelstenen en meer
1.2 Website: de website van Edelstenen en meer, te raadplegen via www.edelstenen-en-meer.nl en alle bijbehorende sub-domeinen.
1.3 Klant: de natuurlijk persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Webshop Edelstenen en meer en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak tussen Webshop  Edelstenen en meer en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Webshop Edelstenen en meer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Edelstenen-en-meer.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
2.4 Door het gebruik van de internetsite edelstenen-en-meer.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van edelstenen-en-meer.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
3.2 Edelstenen-en-meer.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de koper verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres. De koper en edelstenen-en-meer.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan koper is verzonden.
3.4 Omschrijvingen van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Vanwege de vaak natuurlijke materialen garandeert edelstenen-en-meer.nl echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3.5 Mocht een artikel verkeerd geprijsd zijn bijvoorbeeld door een menselijke fout, typefout of programmeerfout dan behoud Edelstenen-en-meer.nl het recht om de order te annuleren.
3.6 Mochten er speciale acties of kortingen zijn dan is dat nooit met terugwerkende kracht. Eerder geplaatste bestellingen zijn daarvan altijd uitgesloten.
3.7 Mocht er een speciale kortingsactie c.q. kortingscode geldig zijn en wordt deze vergeten in te vullen bij de couponcode, waardebon dan wordt de korting niet toegepast en ook later niet vergoed of terugbetaald.
Artikel 4 Prijzen en betalingen
4.1 Alle door edelstenen-en-meer.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief BTW. en excl. verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.
4.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de bevestiging vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland.
4.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
4.4 Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald:
• betaling vooraf: de koper maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en
administratiekosten over op bankrekening NL73KNAB 0255528116 tnv Eijgermans
onder vermelding van het bestelnummer.
• betaling via IDEAL het verschuldigde bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven.
Artikel 5 Levering en verzending
5.1 Edelstenen-en-meer.nl heeft de artikelen op voorraad. Er bestaat een mogelijkheid dat er iets is uitverkocht en dat dit nog niet is bijgewerkt op de webshop. Je ontvangt hiervan zo snel mogelijk bericht mocht dit zo zijn!
Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden.
• Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel dezelfde werkdag na ontvangst van de betaling. Indien binnen 5 werkdagen na plaatsing van de bestelling nog geen betaling is ontvangen gaan wij ervan uit dat je geen interesse meer heeft in de door jou gekozen producten. De bestelling zal dan ook worden geannuleerd.
• Bij betaling via IDEAL worden de artikelen verzonden in de regel dezelfde werkdag nadat de betaling heeft plaats gevonden, indien dit is gebeurt voor 9 uur ‘s morgens.
De genoemde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de koper de overeenkomst in stand laat. De koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
5.2 Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden
aangegeven wanneer het artikel weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail worden gemeld.
5.3 Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst
opgegeven adres.
5.4 De koper is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste adres. In geen geval kan Edelstenen-en-meer.nl aansprakelijk worden gehouden voor niet ontvangen bestellingen als het opgegeven adres niet juist is opgegeven door de besteller. Controleer dit altijd goed. Edelstenen en meer vergoed geen verzendkosten indien de koper een onjuist adres heeft doorgegeven.
5.5 Indien de koper het verzonden pakket weigert of het niet (tijdig) afhaalt op het afhaalpunt dan worden er geen verzendkosten terug betaalt.
5.6 Schade bij verzending dient binnen 48 uur na ontvangst aan ons gemeld te worden via mail (info@edelstenen-en-meer.nl) voorzien van foto’s van de verpakking en de beschadigde artikelen. Verder dienen verpakking en artikelen bewaard te worden tot de schade is afgehandeld.
5.7 Als de koper een bestelling heeft geplaatst en recht had op gereduceerde of gratis verzending en een gedeelte van de artikelen retour zendt waardoor de koper onder het bedrag komt van waarvoor gereduceerde of gratis verzending geldt dan wordt het retour bedrag vermindert met de verzendkosten die de koper had moeten betalen bij geen gereduceerde of gratis verzending.
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de koper al hetgeen de koper op grond van enige overeenkomst aan edelstenen-en-meer.nl is verschuldigd, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de koper opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de koper in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan edelstenen-en-meer.nl zijn voor rekening van de koper en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.
Artikel 7 Jouw bestelling retourneren
7.1 Jouw bestelling retourneren
Wanneer je niet tevreden bent met jouw aankoop en je wilt deze retourneren dan kun je deze binnen 14 dagen na ontvangst melden voor retournering.
Alleen onbeschadigde en ongebruikte goederen met de originele verpakking kunnen worden geretourneerd. Eventueel verzegelde producten mogen alleen geretourneerd worden als de verzegeling intact is.
7.2 Bij retournering hoort de verpakking dan ook intact en zonder plakband of sporen daarvan naar verkoper retour te worden verzonden. Als de verpakking wel is beschadigd of vies is heeft Edelstenen en meer het recht de kosten hiervan in mindering te brengen op het aan de koper te vergoeden bedrag.
7.3 Om jouw retourzending in behandeling te kunnen nemen dien je een mailtje te sturen naar info@edelstenen-en-meer.nl en het retourformulier dat je ontvangt volledig in te vullen en bij te voegen bij de retourzending. Indien je hem niet kunt uitprinten mag je deze ook leesbaar overschrijven.
Wij horen graag de reden, zodat wij hier iets van kan opsteken!
Let op: Zonder retourformulier kunnen wij geen retourzendingen in behandeling nemen!
7.4 Uitzonderingen retourneren
Let op:
Uitsluiting van het herroepingsrecht :
a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar.
b. Artikelen die gebruikt of gedragen zijn.
c. Alle wierook.
d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
e. Indien bij het artikel staat dat het niet retourneerbaar is.
f. artikelen die speciaal voor u besteld zijn.
g. artikelen die in de uitverkoop zijn.
h. alle oorbellen, dit is een hygiëne product.
i. alle adventkalenders.
7.5 Restitutie
Je hebt het recht jouw bestelling binnen 14 dagen te annuleren en deze binnen 14 dagen na ontvangst van jouw bestelling aan mij retour te sturen. Wij zullen dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten aan jou crediteren. Verzendkosten worden uitsluitend gecrediteerd indien je de gehele bestelling retour zendt. Onvoldoende gefrankeerde retourneringen worden niet in behandeling genomen, evenals bij beschadiging of defect is door niet goed verpakken bij retourzending. Het bedrag wordt teruggestort op dezelfde bankrekening waarmee je de bestelling betaald hebt, het kan tot 14 dagen duren voordat je het terug hebt ontvangen. De kosten die je maakt om de artikelen van jouw huis naar mijn Edelstenen en meer te zenden zijn voor eigen rekening.
Retouradres:
Edelstenen en meer
Beatrixstraat 25
2685 BG Poeldijk
7.6 Kosten
Bij het retourneren van uw bestelling zijn de verzendkosten voor eigen rekening. Als de koper een bestelling heeft geplaatst en recht had op gereduceerde of gratis verzending en een gedeelte van de artikelen retour zendt waardoor de koper onder het bedrag komt van waarvoor gereduceerde of gratis verzending geldt dan wordt het retour bedrag vermindert met de verzendkosten die de koper had moeten betalen bij geen gereduceerde of gratis verzending.
7.7 NB Je bent zelf verantwoordelijk voor het terugsturen van jouw pakket. Problemen met de verzending naar mij, bij of door de post, zijn voor jou als verzender. Bewaar daarom altijd jouw verzendbewijs.
7.8 Indien koper buiten de gestelde termijn besluit producten te retourneren heeft edelstenen-en-meer.nl het recht deze niet aan de koper terug te betalen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of per mail anders is overeengekomen.
7.9 Verkeerd/kapot artikel ontvangen
Wij besteden enorm veel zorg en aandacht aan de verwerking van jouw bestelling. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat en je een artikel ontvangt dat niet juist is en je een klacht hebt. Neem in dat geval binnen 2 dagen contact op via info@edelstenen-en-meer.nl Je kunt het artikel gefrankeerd naar ons toe sturen en wij zullen de verzendkosten na ontvangst van de envelop of het pakket direct aan je terugstorten via onze betaalprovider (uitbetaling kan daarna tot ca 10 dagen duren). Uiteraard zorgen wij ervoor dat je kosteloos een nieuw artikel ontvangt.
Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Indien de geleverde artikelen materiaal of fabricagefouten mochten vertonen zullen wij de fabrikant/leverancier naar zijn keuze om vervanging of vergoeding verzoeken, zonder dat edelstenen-en-meer.nl tot enigerlei verdere verplichting of vergoeding is gehouden. Onze aansprakelijkheid is nooit groter dan die welke op de fabrikant/leverancier in kwestie te verhalen is.
8.2 Edelstenen-en-meer.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van edelstenen-en-meer.nl
8.3 Indien edelstenen-en-meer.nl , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.
8.4 Edelstenen-en-meer.nl is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve vermeldingen op de website.
8.5 De vermelde werkingen van de edelstenen en mineralen zijn niet wetenschappelijk bewezen; ze zijn gebaseerd op ervaringen van gebruikers en edelsteentherapeuten. De geschetste heilzame eigenschappen zijn op geen enkele wijze bedoeld om de diagnose of behandeling door een gekwalificeerde therapeut of arts te vervangen. Als u twijfelt over uw gezondheid, raadpleeg dan een arts.
8.6 Wij geven 3 maanden garantie op onze producten vanaf de dag die vermeld wordt op het betalingsoverzicht. Dit overzicht is tevens je garantiebewijs, wij raden je aan deze goed te bewaren.
Er zijn echter een aantal uitzonderingen op garantie:
– natuurlijke slijtage
– verkleuringen
– vlekken veroorzaakt door parfum, crème en lotion
– waterschade/lakbeschadiging door (regen)water
– onderdelen die afgeven nadat zij in contact komen met vocht
– klachten die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van de edelstenen en mineralen en/of sieraden
– bewegende onderdelen van sleutelhangers
Artikel 9 Overmacht
9.1 In geval van overmacht is edelstenen-en-meer.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
Artikel 10 Persoonsgegevens
10.1 De gegevens die door de koper worden verstrekt, worden door edelstenen-en-meer.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
10.2 Edelstenen-en-meer.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
10.3 Edelstenen-en-meer.nl verstrekt geen gegevens aan derden.
Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Artikel 12 Aanbieder
12.1 Edelstenen-en-meer.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27294718 en gevestigd in Poeldijk.