Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van edelstenen-en-meer.nl
en op alle met edelstenen-en-meer.nl aangegane overeenkomsten.
1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.3
Edelstenen-en-meer.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te
wijzigen of aan te vullen.
1.4
Door het gebruik van de internetsite edelstenen-en-meer.nl en/of het plaatsen van een bestelling
aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die
staan vermeld op de internetsite.
Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1
Alle aanbiedingen van edelstenen-en-meer.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2
Edelstenen-en-meer.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het
bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de koper
verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres. De koper
en edelstenen-en-meer.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze
orderbevestiging aan koper is verzonden.
2.4
Omschrijvingen van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Vanwege de vaak natuurlijke materialen garandeert edelstenen-en-meer.nl echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.5
Mocht een artikel verkeerd geprijsd zijn bijvoorbeeld door een menselijke fout, dan behoud Edelstenen-en-meer.nl het recht om de order te annuleren.
2.6
Mochten er speciale acties of kortingen zijn dan is dat nooit met terugwerkende kracht. Eerder geplaatste bestellingen zijn daarvan altijd uitgesloten.
2.7
Mocht er een speciale kortingsactie c.q. kortingscode geldig zijn en wordt deze vergeten in te vullen bij de couponcode, waardebon dan wordt de korting niet toegepast en ook later niet vergoed of terugbetaald.
Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1
Alle door edelstenen-en-meer.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief BTW. en excl.
verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.
3.2
De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de bevestiging vermeld en gelden voor
verzending binnen Nederland.
3.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite
met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4
Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald:
• betaling vooraf: de koper maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en
administratiekosten over op bankrekening NL73KNAB 0255528116 tnv Eijgermans
onder vermelding van het bestelnummer.
• betaling via Ideal, het verschuldigde bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven.
Artikel 4 Levering en verzending
4.1
Edelstenen-en-meer.nl heeft de artikelen op voorraad. Er bestaat een mogelijkheid dat er iets is uitverkocht en dat dit nog niet is bijgewerkt op de webshop. Je ontvangt hiervan zo snel mogelijk bericht mocht dit zo zijn!
Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden.
• Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel dezelfde werkdag na
ontvangst van de betaling. Indien binnen 5 werkdagen na plaatsing van de bestelling nog geen betaling is ontvangen gaan wij ervan uit dat je geen interesse meer heeft in de door jou gekozen producten. De bestelling zal dan ook worden geannuleerd.
• Bij betaling via IDEAL worden de artikelen geleverd in de regel dezelfde werkdag nadat de betaling heeft plaats gevonden, indien dit is gebeurt voor 16 uur.
De genoemde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper
geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de
koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de koper de overeenkomst in stand laat. De koper is
in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover
dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.2
Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden
aangegeven wanneer het artikel weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail worden gemeld.
4.3
Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst
opgegeven adres.
4.4
De koper is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste adres. In geen geval kan Edelstenen-en-meer.nl aansprakelijk worden gehouden voor niet ontvangen bestellingen als het opgegeven adres niet juist is opgegeven door de besteller. Controleer dit altijd goed. Edelstenen en meer vergoed geen verzendkosten indien de koper een onjuist adres heeft doorgegeven.
4.5
Indien de koper het verzonden pakket weigert of het niet (tijdig) afhaalt op het afhaalpunt dan worden er geen verzendkosten terug betaalt.
4.6
Schade bij verzending dient binnen 48 uur na ontvangst aan ons gemeld te worden via mail
(info@edelstenen-en-meer.nl) voorzien van foto’s van de verpakking en de beschadigde
artikelen. Verder dienen verpakking en artikelen bewaard te worden tot de schade is afgehandeld.
4.7
Als de koper een bestelling heeft geplaatst en recht had op gereduceerde of  gratis verzending en een gedeelte van de  artikelen retour zendt waardoor de koper onder het bedrag komt van waarvoor gereduceerde of  gratis verzending geldt dan wordt het retour bedrag vermindert met de verzendkosten die de koper had moeten betalen bij geen gereduceerde of gratis  verzending.
Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1
De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de koper al hetgeen de koper op grond van enige
overeenkomst aan edelstenen-en-meer.nl is verschuldigd, heeft voldaan. Het risico ter zake van de
artikelen gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de koper opgegeven
afleveradres worden aangeboden. Indien de koper in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te
nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele
retourzendingen aan edelstenen-en-meer.nl zijn voor rekening van de koper en moeten franco en
onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.
Artikel 6 Jouw bestelling retourneren
6.1
Jouw bestelling retourneren
Wanneer je niet tevreden bent met jouw aankoop en je wilt deze retourneren dan kun je deze binnen 14 dagen na ontvangst melden voor retournering.
Alleen onbeschadigde en ongebruikte goederen met de originele verpakking kunnen worden geretourneerd. Eventueel verzegelde producten mogen alleen geretourneerd worden als de verzegeling intact is.
6.2
Bij retournering hoort de verpakking dan ook intact en zonder plakband of sporen daarvan naar verkoper retour te worden verzonden. Als de verpakking wel is beschadigd of vies is heeft Edelstenen en meer het recht de kosten hiervan in mindering te brengen op het aan de koper te vergoeden bedrag.
6.3
Om jouw retourzending in behandeling te kunnen nemen dien je een mailtje te sturen naar info@edelstenen-en-meer.nl en het retourformulier dat je ontvangt volledig in te vullen en bij te voegen bij de retourzending. Indien je hem niet kunt uitprinten mag je deze ook leesbaar overschrijven.
Ik hoor graag de reden, zodat ik hier iets van kan opsteken!

Let op: Zonder retourformulier kan ik geen retourzendingen in behandeling nemen!

6.4 Uitzonderingen retourneren
Let op:
Uitsluiting van het herroepingsrecht :
a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar.
b. Artikelen die gebruikt of gedragen zijn.
c. Alle wierook.
d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
e. Indien bij het artikel staat dat het niet retourneerbaar is.
f. artikelen die speciaal voor u besteld zijn.
g. artikelen die in de uitverkoop zijn.
h. alle oorbellen, dit is een hygiëne product.

6.5 Restitutie
Je hebt het recht jouw bestelling binnen 14 dagen te annuleren en deze binnen 14 dagen na ontvangst van
jouw bestelling aan mij retour te sturen. Ik zal dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten aan jou
crediteren. Verzendkosten worden uitsluitend gecrediteerd indien je de gehele bestelling retour zendt.
Onvoldoende gefrankeerde retourneringen worden niet in behandeling genomen, evenals bij beschadiging of
defect is door niet goed verpakken bij retourzending. Het bedrag wordt teruggestort op dezelfde bankrekening
waarmee je de bestelling betaald hebt, het kan tot 14 dagen duren voordat je het terug hebt ontvangen. De
kosten die je maakt om de artikelen van jouw huis naar mijn Edelstenen en meer te zenden zijn voor eigen
rekening..

Retouradres:
Edelstenen en meer
Beatrixstraat 25
2685 BG Poeldijk

6.6 Kosten
Bij het retourneren van uw bestelling zijn de verzendkosten voor eigen rekening.

Als de koper een bestelling heeft geplaatst en recht had op gereduceerde of  gratis verzending en een gedeelte van de  artikelen retour zendt waardoor de koper onder het bedrag komt van waarvoor gereduceerde of  gratis verzending geldt dan wordt het retour bedrag vermindert met de verzendkosten die de koper had moeten betalen bij geen gereduceerde of gratis  verzending.

6.7 NB Je bent zelf verantwoordelijk voor het terugsturen van jouw pakket. Problemen met de verzending naar mij, bij of door de post, zijn voor jou als verzender. Bewaar daarom altijd jouw verzendbewijs.

6.8 Indien koper buiten de gestelde termijn besluit producten te retourneren heeft edelstenen-en-meer.nl het recht deze niet aan de koper terug te betalen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of per mail anders is overeengekomen.

6.9 Verkeerd/kapot artikel ontvangen
Ik besteed enorm veel zorg en aandacht aan de verwerking van jouw bestelling. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat en je een artikel ontvangt dat niet juist is en je een klacht hebt. Neem in dat geval binnen 2 dagen contact op met mijn webshop op via info@edelstenen-en-meer.nl
Je kunt het artikel gefrankeerd naar mij toe sturen en ik zal de verzendkosten na ontvangst van de envelop of het pakket direct aan je terugstorten via onze betaalprovider (uitbetaling kan daarna tot ca 10 dagen duren). Uiteraard zorg ik ervoor dat je kosteloos een nieuw artikel ontvangt.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1
Indien de geleverde artikelen materiaal of fabricagefouten mochten vertonen zal ik de
fabrikant/leverancier naar zijn keuze om vervanging of vergoeding verzoeken, zonder dat
edelstenen-en-meer.nl tot enigerlei verdere verplichting of vergoeding is gehouden. Onze
aansprakelijkheid is nooit groter dan die welke op de fabrikant/leverancier in kwestie te verhalen is.
7.2
Edelstenen-en-meer.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de
koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van edelstenen-en-meer.nl
7.3
Indien edelstenen-en-meer.nl , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden
dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met
betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4 Ik geef 3 maanden garantie op onze producten vanaf de dag die vermeld wordt op het betalingsoverzicht. Dit overzicht is tevens je garantiebewijs, ik raad je aan deze goed te bewaren.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op garantie:
– natuurlijke slijtage
– verkleuringen
– vlekken veroorzaakt door parfum, crème en lotion
– waterschade/lakbeschadiging door (regen)water
– onderdelen die afgeven nadat zij in contact komen met vocht
– klachten die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van de edelstenen en mineralen en/of sieraden
– bewegende onderdelen van sleutelhangers

Artikel 8 Overmacht
8.1
In geval van overmacht is edelstenen-en-meer.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper
na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die
omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of
niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige
van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in
een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op
enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Persoonsgegevens
9.1
De gegevens die door de koper worden verstrekt, worden door edelstenen-en-meer.nl
vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling
daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
9.2
Edelstenen-en-meer.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
9.3
Edelstenen-en-meer.nl verstrekt geen gegevens aan derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
10.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.

Artikel 11 Aanbieder
11.1
Edelstenen-en-meer.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27294718

Winkelwagen
0
Winkelmandje
  • No products in the cart.